Fikirden ürünün hayata geçişine kadar olan tüm sürecin oluşturulması ve uygulanması

Yeni Ürün Geliştirme Sürecinin Yönetilmesi

Yeni Ürün Geliştirme Sürecinin Yönetilmesi

image Techin Consultancy

Günümüzde sektörden bağımsız müşterileri ile ortak ürün geliştirebilen

(co-design), projenin en başından sonuna kadar tüm süreçlerde sorumluluğu alabil...